Kapituła konkursu

Poznaj Kapitułę Konkursu Project Master

 1. Prof. zw. dr hab. Michał Trocki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 
 2. Prof. zw. dr hab. Adam Stabryła (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
 3. Prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki (Uniwersytet Warszawski) 
 4. Prof. zw. dr hab. inż. Dorota Kuchta (Politechnika Wrocławska) 
 5. Prof. zw. dr hab. Stanisław Marciniak (Politechnika Warszawska) 
 6. Prof. US dr hab. Wojciech Downar (Uniwersytet Szczeciński) 
 7. Prof. US dr hab. Edyta Rudawska (Uniwersytet Szczeciński)
 8. Prof. PG dr hab. inż. Marek Wirkus (Politechnika Gdańska) 
 9. Prof. UE dr hab. Janusz Lichtarski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 
 10. Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
 11. Prof. w Pol. Sl. dr hab. inż. Seweryn Spałek (Politechnika Śląska) 
 12. Prof. PW dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (Politechnika Warszawska) 
 13. Prof. AGH dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz (AGH w Krakowie) 
 14. Prof. AGH dr hab. Monika Łada (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 
 15. Prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 
 16. Dr inż. Bogumił Dałkowski (Politechnika Wrocławska) 
 17. Dr inż. Zygmunt Krasiński (Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego PR HORYZONT 2020) 
 18. Dr Łukasz Sienkiewicz (Członek Zarządu IPMA Polska) 
 19. Dr Joanna Rzempała (Uniwersytet Szczeciński) 
 20. Marcin Cichy (Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej) 
 21. Andrzej Diakun (Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Elektrotim S.A.) 
 22. Tomasz Leśniowski (Prezes IPMA Polska)