XVI Edycja Konkursu Project Master​

Zwycięzcy

W kategorii praca licencjacka:

Katarzyna Baumgart, tytuł pracy: „Rola kompetencji miękkich kierownika projektu i członków zespołu projektowego w świetle badań własnych”, uczelnia: Uniwersytet Szczeciński, promotor: dr hab. Wojciech Downar, prof. US,

W kategorii praca magisterska:

Magdalena Dąbrowska, tytuł pracy: „Ocena wpływu wybranych parametrów budowy na opóźnienia w realizacji, z wykorzystaniem uczenia maszynowego”, uczelnia: Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Hubert Anysz,

W kategorii praca podyplomowa:

Karolina Czerniak-Łosiewicz, tytuł pracy: „Wyzwania w zarządzaniu projektem badawczym w dziedzinie nauk ścisłych: obecny stan rzeczy oraz propozycje usprawnień”, uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, promotor: dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH,


Wyróżnienia

W kategorii praca licencjacka: 

Julia Bachurewicz, tytuł pracy: „Charakterystyka pracy w wirtualnym zespole projektowym na podstawie badań doświadczeń członków tego zespołu”, uczelnia: Uniwersytet Warszawski, promotor: dr Magdalena Klimczuk-Kochańska,

Maciej Lisewski, tytuł pracy inżynierskiej: „Zarządzanie projektami wdrażania nowych produktów na przykładzie przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej”, uczelnia: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy (obecnie Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy), promotor: dr inż. Małgorzata Zajdel,

Julita Pawłowicz, tytuł pracy: „Projekty o wysokim stopniu niepewności – zarządzanie ryzykiem wybranych przedsięwzięć”, uczelnia: Politechnika Wrocławska, promotor: dr hab. Agata Klaus-Rosińska, prof. PWr,

W kategorii praca magisterska:

Magdalena Berezowska, tytuł pracy: „Zastosowanie modelu dojrzałości CMMI w doskonaleniu działalności przedsiębiorstw informatycznych wykorzystujących zwinne metodyki zarządzania projektem”, uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, promotor: prof. dr hab. Szymon Cyfert,

Kamila Gumienny, tytuł pracy: „Analiza i ocena narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie projektami multibranżowymi”, uczelnia: Politechnika Warszawska, promotor: dr Małgorzata Waszkiewicz,

Paweł Kościński, tytuł pracy: „Wolontariat w projektach społecznych – problemy, wyzwania, perspektywy”, uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, promotor: dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH,

Weronika Wolak-Libuszowska, tytuł pracy: „Koncepcja zintegrowanych kaskadowo-zwinnych metodyk zarządzania projektami”, uczelnia: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, promotor: dr hab. Jacek Strojny, prof. PRz,

W kategorii praca podyplomowa:

Milena Bodych-Biernacka, tytuł pracy: „Zarządzanie projektami przez pryzmat sztucznej inteligencji w branży venture capital: szanse i zagrożenia”, uczelnia: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, promotor: dr hab. Bartosz Grucza, prof. SGH,

Weronika Kopala, tytuł pracy: „Znaczenie analizy interesariuszy dla projektów budowlanych w Polsce na przykładzie projektu zespołu budynków zamieszkania zbiorowego”, uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, promotor: dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH,

Karina Reda, tytuł pracy: „Analiza procesu zarządzania ryzykiem w czasie pandemii na przykładzie konferencji promującej kolej jako najbardziej ekologiczny środek transportu”, uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, promotor: dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH.