Kapituła konkursu

Poznaj Kapitułę Konkursu Project Master

 1. Prof. dr hab. Michał Trocki – Przewodniczący Kapituły Konkursu Project Master (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 
 2. Prof. dr hab. Adam Stabryła (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
 3. Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki (Uniwersytet Warszawski) 
 4. Prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta (Politechnika Wrocławska) 
 5. Prof. dr hab. Stanisław Marciniak (Politechnika Warszawska) 
 6. Prof. dr hab. Edyta Rudawska (Uniwersytet Szczeciński)
 7. Prof. dr hab. inż. Seweryn Spałek (Politechnika Śląska) 
 8. Prof. PG dr hab. inż. Marek Wirkus (Politechnika Gdańska) 
 9. Prof. UE dr hab. Janusz Lichtarski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 
 10. Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
 11. Prof. PW dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (Politechnika Warszawska) 
 12. Prof. AGH dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz (AGH w Krakowie) 
 13. Prof. SGH dr hab. Monika Łada (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 
 14. Prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 
 15. Dr inż. Bogumił Dałkowski (First Assessor IPMA Polska) 
 16. Dr inż. Zygmunt Krasiński (Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii IZTECH)

 17. Dr inż. Łukasz Sienkiewicz (Członek Zarządu IPMA Polska) 
 18. Dr Joanna Rzempała (Uniwersytet Szczeciński) 
 19. Andrzej Diakun (Prezes Zarządu ESIX Sp. z o.o) 
 20. Tomasz Leśniowski (Prezes Zarządu IPMA Polska) 
 21. Śp. prof. US dr hab. Wojciech Downar (Uniwersytet Szczeciński, członek Kapituły w latach 2015-2022)