IX Edycja Konkursu Project Master​

Zwycięzcy

W kategorii najlepsza praca magisterska:

Anna Pilch za pracę pt. „Koncepcja modelu zarządzania projektami IT przy wykorzystaniu Scrum oraz CMMI” napisaną w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pod kierunkiem dr. inż. Jerzego Dudy. 

W kategorii najlepsza praca podyplomowa:

Marta Mindowicz za pracę pt. „eco-power: Projekt budowy fabryki kolektorów słonecznych” napisaną w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku pod kierunkiem mgr. Jarosława Ropiejki