XI Edycja Konkursu Project Master​

Zwycięzcy

W kategorii najlepsza praca magisterska:

Magdalena Mijał z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, tytuł pracy „Zarządzanie projektami w Parlamencie Studenckim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, promotor Pan Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała; 

W kategorii najlepsza praca podyplomowa:

Barbara Bielecka ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,  tytuł pracy „Problemy w zarządzaniu projektami w branży HVAC na przykładzie przedsiębiorstwa X”, promotor Pan dr Emil Bukłaha; 

W kategorii najlepsza praca doktorska:

Tadeusz Węsierski z Politechniki Gdańskiej,  tytuł pracy „Model zarządzania adaptacyjnego projektem infrastrukturalnym”, promotor Pan Prof. PG dr hab. inż. Marek Wirkus. 

Wyróżnienia

W kategorii prace podyplomowe:

Przemysław Chimczak za pracę  „Zarządzanie sobą w czasie, analiza metodyk i wnioski z badań” – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, praca napisana pod kierunkiem Pana Prof. SGH dr hab. Piotra Wachowiaka, 

W kategorii prace magisterskie:

Izabela Graczyk za pracę  „Formy organizacji projektowej w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce” – Politechnika Wrocławska, praca napisana pod kierunkiem Pana dr inż. Roberta Kamińskiego.