XII Edycja Konkursu Project Master​

Zwycięzcy

W kategorii najlepsza praca magisterska:

Justyna Wojsz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, tytuł pracy „Dobre praktyki w zarządzaniu projektami informatycznymi”, promotor Pan Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała; 

W kategorii najlepsza praca podyplomowa:

Paula Jeżak-Gorczyca ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,  tytuł pracy „Koncepcja systemu zarządzania projektami w Szkole Głównej Służby Pożarniczej”, promotor Pan dr hab. Paweł Wyrozębski; 

W kategorii najlepsza praca doktorska:

Dorota Skowron z Politechniki Wrocławskiej,  tytuł pracy „Metoda harmonogramowania projektów badawczo-rozwojowych w sektorze nauki, oparta na koncepcji adaptacyjnego zarządzania projektami”, promotor Pani Prof. Dorota Kuchta. 

Wyróżnienia

W kategorii prace podyplomowe:

Natalia Kubica za pracę  „Planowanie przebiegu projektu deweloperskiego ze szczególnym uwzględnieniem jakości rezultatu” – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, praca napisana pod kierunkiem Pana dr Emila Bukłahy; 

Grzegorz Strzelecki za pracę  „Odnowa parku wagonów towarowych w firmie X – wybrane zagadnienia fazy definiowania i planowania struktury projektu” – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, praca napisana pod kierunkiem Pana Prof. dr hab. Michała Trockiego; 

Daria Brzezińska za pracę  „Zastosowanie metodyki Scrum w zakresie zarządzania projektem sklepu internetowego” – Uniwersytetu Gdańskiego, praca napisana pod kierunkiem Pani dr Anny Lenart; 

W kategorii prace magisterskie:

Maja Jaracz za pracę  „Planowanie przebiegu projektu produkcyjno-usługowego zgodnie z metodą łańcucha krytycznego” – Politechnika Opolska, praca napisana pod kierunkiem Pani dr inż. Katarzyny Marek-Kołodziej; 

Joanna Staciwa za pracę  „Proces planowania projektów badawczych” – Politechnika Wrocławska, praca napisana pod kierunkiem Pani dr inż. Agaty Klaus-Rosińskiej.