XIV Edycja Konkursu Project Master​

Zwycięzcy

W kategorii praca licencjacka:

Katarzyna Drab, tytuł pracy: „Zarządzanie projektami oraz narzędzia wspomagające procesy  projektowania w administracji publicznej”, uczelnia: Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, promotor: dr Małgorzata Orechwo,

W kategorii praca magisterska:

Marta Kacik, tytuł pracy: „Project Benefits Management applied to research and development projects”, uczelnia: Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, promotor: prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta ,

W kategorii praca podyplomowa:

Malwina Rudnik, tytuł pracy: „Człowiek, jako najważniejszy czynnik sukcesu wdrożenia zmiany w organizacji, na przykładzie projektu ‘Robotyzacja’ w Grupie NEUCA, przy wykorzystaniu metody ADKAR”, uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Project Management), promotor: dr hab. Emil Bukłaha,

W kategorii praca doktorska:

dr Paweł Paterek, tytuł pracy: „Wpływ zwinnego zarządzania zespołami projektowymi na wartość dla interesariuszy projektów wytwarzania oprogramowania”, uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania, promotor: dr hab. inż. Prof. AGH Alina Kozarkiewicz,


Wyróżnienia

W kategorii praca licencjacka: 

Edyta Magdalena Żmidzińska, Analiza źródeł finansowania startupów na przykładzie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny, promotor: dr Wojciech Lewicki,

W kategorii praca magisterska:

Iga Krzysztofiak, Zaufanie w zespołach stacjonarnych  i wirtualnych, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wydział Zarządzania, promotor: dr Patrycja Sznajder,

Kamila Brodzińska, Usprawnienie procesu zarządzania wiedzą o projektach w Muzeum Krakowa – badania w działaniu, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, promotor: dr Beata Jałocha,

Wiktor De Witte, Zarządzanie Stresem w Zarządzaniu Projektami, Szkoła Główna Handlowa, Wydział Informatyki i Zarządzania, promotor: dr Bartosz Grucza,

W kategorii praca podyplomowa:

Ewa Szlachetka, Zarządzanie projektem prawnym na przykładzie transakcji M&A, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Executive Master of Business Administration, promotor: dr Bartosz Grucza,

W kategorii praca doktorska:

dr Małgorzata Kotlińska, Współczesne metody zarządzania projektem filmowym, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, promotor: dr hab. Prof UŁ Bogusław Kaczmarek.