XVI Edycja Konkursu Project Master​

Zwycięzcy

W kategorii praca licencjacka:

Katarzyna Baumgart, tytuł pracy: „Rola kompetencji miękkich kierownika projektu i członków zespołu projektowego w świetle badań własnych”, uczelnia: Uniwersytet Szczeciński, promotor: dr hab. Wojciech Downar, prof. US,

W kategorii praca magisterska:

Magdalena Dąbrowska, tytuł pracy: „Ocena wpływu wybranych parametrów budowy na opóźnienia w realizacji, z wykorzystaniem uczenia maszynowego”, uczelnia: Politechnika Warszawska, promotor: dr inż. Hubert Anysz,

W kategorii praca podyplomowa:

Karolina Czerniak-Łosiewicz, tytuł pracy: „Wyzwania w zarządzaniu projektem badawczym w dziedzinie nauk ścisłych: obecny stan rzeczy oraz propozycje usprawnień”, uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, promotor: dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH,


Wyróżnienia

W kategorii praca licencjacka: 

Julia Bachurewicz, tytuł pracy: „Charakterystyka pracy w wirtualnym zespole projektowym na podstawie badań doświadczeń członków tego zespołu”, uczelnia: Uniwersytet Warszawski, promotor: dr Magdalena Klimczuk-Kochańska,

Maciej Lisewski, tytuł pracy inżynierskiej: „Zarządzanie projektami wdrażania nowych produktów na przykładzie przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej”, uczelnia: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy (obecnie Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy), promotor: dr inż. Małgorzata Zajdel,

Julita Pawłowicz, tytuł pracy: „Projekty o wysokim stopniu niepewności – zarządzanie ryzykiem wybranych przedsięwzięć”, uczelnia: Politechnika Wrocławska, promotor: dr hab. Agata Klaus-Rosińska, prof. PWr,

W kategorii praca magisterska:

Magdalena Berezowska, tytuł pracy: „Zastosowanie modelu dojrzałości CMMI w doskonaleniu działalności przedsiębiorstw informatycznych wykorzystujących zwinne metodyki zarządzania projektem”, uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, promotor: prof. dr hab. Szymon Cyfert,

Kamila Gumienny, tytuł pracy: „Analiza i ocena narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie projektami multibranżowymi”, uczelnia: Politechnika Warszawska, promotor: dr Małgorzata Waszkiewicz,

Paweł Kościński, tytuł pracy: „Wolontariat w projektach społecznych – problemy, wyzwania, perspektywy”, uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, promotor: dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH,

Weronika Wolak-Libuszowska, tytuł pracy: „Koncepcja zintegrowanych kaskadowo-zwinnych metodyk zarządzania projektami”, uczelnia: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, promotor: dr hab. Jacek Strojny, prof. PRz,

W kategorii praca podyplomowa:

Milena Bodych-Biernacka, tytuł pracy: „Zarządzanie projektami przez pryzmat sztucznej inteligencji w branży venture capital: szanse i zagrożenia”, uczelnia: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, promotor: dr hab. Bartosz Grucza, prof. SGH,

Weronika Kopala, tytuł pracy: „Znaczenie analizy interesariuszy dla projektów budowlanych w Polsce na przykładzie projektu zespołu budynków zamieszkania zbiorowego”, uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, promotor: dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH,

Karina Reda, tytuł pracy: „Analiza procesu zarządzania ryzykiem w czasie pandemii na przykładzie konferencji promującej kolej jako najbardziej ekologiczny środek transportu”, uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, promotor: dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH.

Członkowie Kapituły XVI Edycji Konkursu Project Master: 

 1. Prof. dr hab. Michał Trocki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 
 2. Prof. dr hab. Adam Stabryła (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
 3. Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki (Uniwersytet Warszawski) 
 4. Prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta (Politechnika Wrocławska) 
 5. Prof. dr hab. Stanisław Marciniak (Politechnika Warszawska) 
 6. Prof. US dr hab. Edyta Rudawska (Uniwersytet Szczeciński)
 7. Prof. US dr hab. Wojciech Downar (Uniwersytet Szczeciński)
 8. Prof. dr hab. inż. Seweryn Spałek (Politechnika Śląska) 
 9. Prof. PG dr hab. inż. Marek Wirkus (Politechnika Gdańska) 
 10. Prof. UE dr hab. Janusz Lichtarski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 
 11. Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
 12. Prof. PW dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (Politechnika Warszawska) 
 13. Prof. AGH dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz (AGH w Krakowie) 
 14. Prof. AGH dr hab. Monika Łada (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 
 15. Prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 
 16. Dr inż. Bogumił Dałkowski (Politechnika Wrocławska) 
 17. Dr inż. Zygmunt Krasiński (Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii)

 18. Dr inż. Łukasz Sienkiewicz (Członek Zarządu IPMA Polska) 
 19. Dr Joanna Rzempała (Uniwersytet Szczeciński) 
 20. Andrzej Diakun (Prezes Zarządu ESIX Sp. z o.o.) 
 21. Tomasz Leśniowski (Prezes IPMA Polska)