XVII Edycja Konkursu Project Master​

Zwycięzcy

W kategorii praca licencjacka:

Marika Natalia Knapp, tytuł pracy: „Arteterapia dla zabieganych – analiza projektu animacyjnego „Gdańsk Wizualnie” ze szczególnym uwzględnieniem części artystyczno-medialnej”, uczelnia: Uniwersytet Gdański, promotor: dr Katarzyna Pastuszak

W kategorii praca magisterska:

Rafał Sawicki, tytuł pracy: „Wpływ stosowanych metodyk zarządzania projektami na postrzeganie atrakcyjności marki pracodawcy w czasach pandemii”, uczelnia: Politechnika Wrocławska, promotor: dr inż. Anna Zabłocka-Kluczka

W kategorii praca podyplomowa:

Wojciech Hat, tytuł pracy: „Główne zagrożenia w inwestycjach segmentu sieci przesyłowych sektora elektroenergetycznego”, uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, promotor: dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH

W kategorii praca doktorska:

Robert Pawlak, tytuł pracy: „Znaczenie i rola doświadczeń projektowych w zarządzaniu wiedzą w projektach”, uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, promotor: dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH


Wyróżnienia

W kategorii praca licencjacka: 

Oliwia Rosenbeiger, tytuł pracy: „Narzędzia i metody zarządzania jakością w zarządzaniu projektami – na przykładzie wniosków współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”, uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, promotor: dr hab. Joanna Dziadkowiec

Kornelia Pikiewicz, tytuł pracy inżynierskiej: „Udoskonalenie zarządzania wybranym projektem realizowanym w oparciu o metodykę SCRUM z zastosowaniem drzew przyczynowo-skutkowych”, uczelnia: Politechnika Wrocławska, promotor: prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta

Katarzyna Szczerba, tytuł pracy: „Projekt usprawnienia stosowania metodyki Scrum w obszarze zarządzania ryzykiem w wybranym podmiocie sektora bankowego”, uczelnia: Politechnika Wrocławska, promotor: dr hab. Agata Klaus-Rosińska, prof. PWr

W kategorii praca magisterska:

Agata Bąk, tytuł pracy: „Mierzenie dojrzałości projektowej organizacji realizującej projekty badawcze na przykładzie Politechniki Wrocławskiej”, uczelnia: Politechnika Wrocławska, promotor: dr hab. Agata Klaus-Rosińska, prof. PWr

Patrycja Zadrożyńska, tytuł pracy: „Wpływ nowoczesnych narzędzi i metod komunikacji na pracę zespołu projektowego”, uczelnia: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, promotor: dr Sylwester Pietrzyk

Natalia Niedzielska, tytuł pracy: „Wykorzystywanie podejścia zwinnego w zarządzaniu projektami IT w opinii menedżerów i członków zespołów projektowych”, uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, promotor: dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH

W kategorii praca podyplomowa:

Magdalena Nizioł, tytuł pracy: „Projekt utworzenia medycznego laboratorium genetyki molekularnej w mieście wojewódzkim”, uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, promotor: dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH

Anna Górniak, tytuł pracy: „Analiza wspomagania metodycznego i ocena możliwości usprawnienia procesu zarządzania projektami w firmie X”, uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, promotor: dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH

Katarzyna Drążek-Laskowska, Katarzyna Jagodzińska-Kalinowska, Joanna Parkitna, Andrzej Pawiński, tytuł pracy: „Rozwój cyfryzacji sektora ochrony zdrowia – rekomendowane kierunki rozwoju na podstawie ewaluacji Programu e-Zdrowie”, uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Warszawski Uniwersytet Medyczny, promotorzy: dr Agnieszka Wyrozębska, dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH

W kategorii praca doktorska: 

Natalia Łasińska, tytuł pracy: „Metodyka realizacji projektów transportowych w kolejowych inwestycjach suprastrukturalnych współfinansowanych ze środków publicznych”, uczelnia: Politechnika Poznańska, promotor: prof. dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska


Kapituła Konkursu

 1. Prof. dr hab. Michał Trocki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 
 2. Prof. dr hab. Adam Stabryła (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
 3. Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki (Uniwersytet Warszawski) 
 4. Prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta (Politechnika Wrocławska) 
 5. Prof. dr hab. Stanisław Marciniak (Politechnika Warszawska) 
 6. Prof. US dr hab. Edyta Rudawska (Uniwersytet Szczeciński)
 7. Prof. dr hab. inż. Seweryn Spałek (Politechnika Śląska) 
 8. Prof. PG dr hab. inż. Marek Wirkus (Politechnika Gdańska) 
 9. Prof. UE dr hab. Janusz Lichtarski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 
 10. Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
 11. Prof. PW dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (Politechnika Warszawska) 
 12. Prof. AGH dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz (AGH w Krakowie) 
 13. Prof. AGH dr hab. Monika Łada (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 
 14. Prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 
 15. Dr inż. Bogumił Dałkowski (Politechnika Wrocławska) 
 16. Dr inż. Zygmunt Krasiński (Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii)

 17. Dr inż. Łukasz Sienkiewicz (Członek Zarządu IPMA Polska) 
 18. Dr Joanna Rzempała (Uniwersytet Szczeciński) 
 19. Andrzej Diakun (Prezes Zarządu ESIX Sp. z o.o.) 
 20. Tomasz Leśniowski (Prezes IPMA Polska) 


Partnerzy

Partner Platynowy:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Darczyńca:

Fundacja Empiria i Wiedza

Patroni Honorowi:

Minister Edukacji i Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Patroni Medialni:

Grupa Absolvent

studentnews.pl