Zgłoszenie pracy

Prześlij swoją pracę za pomocą formularza

Upewnij się, że masz przygotowane w formacie PDF:

  • pracę konkursową,
  • streszczenie pracy konkursowej (max. jedna strona A4),
  • CV autora pracy konkursowej,
  • skan dokumentu wystawionego przez Wydział, potwierdzającego, że praca konkursowa została obroniona,
  • recenzji promotora pracy konkursowej.

Ze względu na rozmiary plików formularz przesyła się kilka minut, prosimy o cierpliwość i niezamykanie okna przeglądarki.

    Załączniki: